Mae ein tîm o addysgwyr profiadol yn defnyddio adnoddau unigryw’r Ardd Fotaneg i gynorthwyo ein hymwelwyr i ddeall sut mae ein cysylltiad â phlanhigion a’r byd naturiol yn gallu effeithio ar ein dyfodol cynaliadwy.

Mae’r Ardd yn lle ardderchog i ddod i ddysgu.

Mae gennym:

  • Fannau dysgu gwych o dan do ac yn yr awyr agored sy’n rhan o 160 erw o erddi addurniadol, ynghyd â 400 erw o fferm weithiol organig
  • Amrywiaeth eang o raglenni ac adnoddau dysgu sy’n cysylltu â’r cwricwlwm ac sy’n hwyl
  • Tîm cyfeillgar o athrawon, arweinyddion cyrsiau a phobl proffesiynol medrus.

Ry’n ni’n rhedeg amrywiaeth eang o raglenni a chyrsiau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gyfer ysgolion a cholegau, ynghyd â rhestr eang iawn o ddosbarthiadau dysgu gydol oes i bob oedran a gallu.   Gallwch hefyd ymweld â ni mewn grŵp hunan-arweiniol.

Gallwn hefyd ymweld â’ch YSGOL CHI.  Gallwn gynnig cynulliadau, gweithdai ac ymgynghoriadau.  Edrychwch ar y prisiau a’n hamodau ar ein rhaglenni ALLANOL.

Edrychwch ar y dewisiadau ar y chwith a dewis y categori sy’n gymwys ichi.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Cyfle am Waith

Mae angen athrawon gwyddoniaeth ysgolion cynradd ac uwchradd arnom, er mwyn cefnogi ein tîm amser llawn yn ein Hadran Addysg.   Derbyniwch hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth o’n rhaglenni dysgu, ac os fyddwch yn addas, fe’ch telir £10 yr awr.  Rhaid ichi fod yn weddol heini ac yn hoffi gweithio yn yr awyr agored.  Mae maint y gwaith yn dibynnu ar lefel y galw am y rhaglenni dysgu.  Os oes diddordeb gennych, anfonwch C.V. atom, at kay.bailey@gardenofwales.org.uk, neu galwch Kay ar 01558 667150.